Želite postati coach?

Usposobite se za coacha. Vpis v program, akreditiran pri International Coaching Federation (Level 2 ICF-accredited coaching education, 175 ur), že poteka. Več informacij in prijavnica na spletni strani Glotta Nove: Coach (glottanova.si)


Želite v organizaciji uvesti interni coaching?

Želite, da vodje uporabljajo veščine coachinga?

Želite, da sodelavci uporabljajo veščine coachinga?

Ste coach in potrebujete mentorja?


Zahtevajte ponudbo: [email protected]


Glotta Nova

Glotta Nova je zasebni mednarodni izobraževalni trening center za odrasle. Dejavnost podjetja je izobraževanje in usposabljanje z visoko dodano vrednostjo lastnega znanja in inovativnosti. Poslanstvo in vizija podjetja odražata usmerjenost k odličnosti in vodilni vlogi podjetja pri razvoju komunikacijskih in drugih kompetenc.


Večina naših izobraževalnih programov je usmerjena k izobraževanju zaposlenih v podjetjih in organizacijah in je takoj prenosljiva v prakso, v smislu doseganja višjih ciljev in boljših delovnih rezultatov.


Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je začela usposabljati profesionalne coache (od leta 2005) ter zaposlene v podjetjih/organizacijah za uporabo veščin coachinga pri vodenju, podpori zaposlenim, mentoriranju ipd. (coaching kot kompetenca).


Coaching

Po definiciji Mednarodne coaching zveze (International Coaching Federation, ICF) je coaching partnerski proces, v katerem coach z uporabo posebnih, ustvarjalnih tehnik sproži miselne procese, ki stranke spodbudijo, da v polnosti razvijejo in uporabijo svoje osebnostne in profesionalne potenciale.


Izvajajo ga profesionalni coachi, ki uspešno zaznavajo, kje so strankini potenciali in kako jih povišati za dosego želenih ciljev. Coach stranki omogoča uvide in spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče na plan vse strankine zmožnosti in sposobnosti.


Coaching se lahko izvaja kot osebnostni (osebni) ali kot poslovni coaching ter kot individualni, individualizirani, skupinski ali timski coaching.


Akreditiran program za coache

Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je za svoj program (NLP) Coach pridobila mednarodno akreditacijo International Coaching Federation (ICF) (Accredited Coach Training Program oz. od leta 2022 t. i. Level 2 ICF-Accredited Coaching Education), in sicer že leta 2012. Preberite več o programu.


Akreditacija zagotavlja, da se boste seznanili s coachingom, kot ga definira ICF, razvili ključne kompetence coacha, kot jih opisuje ICF, delovali v skladu z etičnim kodeksom ICF ter tako dosegli visoko usposobljenost in konkurenčno prednost. Program (NLP) Coach je dolg 175 ur (233 pedagoških ur) ter vsebuje interaktivne delavnice, praktično izvajanje coachinga, mentorstvo ter izpit, kar vam poenostavi nadaljnjo individualno akreditacijo kot ACC, PCC ali MCC pri ICF (brez dodatnega opravljanja mentorstva in ocene razvitosti vaših kompetenc).